סיפור לא פשוט

עיונים ביצירותיהם של א"ב יהושע, עמוס עוז וחיים באר

מאת פרופ' זיוה שמיר

 

הספר סיפור לא פשוט עוסק ביצירותיהם של שלושה מבין סופריה המרכזיים של "קריית ספר" העברית: א"ב יהושע, עמוס עוז וחיים באר. שלושתם ילידי ירושלים; שלושתם עזבו בהשראת מדיניוּת "כור ההיתוך" את הקבוצה החברתית שלתוכה נולדו; שלושתם פרופסורים לספרות עברית, שלימדו באוניברסיטה וחיברו ספרי עיון; שלושתם העמידו את עגנון במרכז כתיבתם העיונית, וגם יצירתם מעידה על הטמעת יסודות עגנוניים טיפוסיים. בעקבות קפקא ועגנון שלושתם מחבבים את המודוס האלגוריסטי המעמיד בצד הסיפור הליטרלי ("הפשוט") כמה וכמה סיפורים סמויים שמתחומי הפוליטיקה והפואטיקה. שלושתם מעמידים  תכופות במרכז יצירתם גבר אנטי-הרואי ואישה חזקה ודומיננטית; ושלושתם מגלים ביצירתם את פניה הלא-מוכרות של ירושלים, עיר הולדתם. חרף סימני-הכר משותפים אלה ואחרים, לכל אחד מהם עולם מלא משלו, שונה בתכלית משל רעהו.

 

רוב פרקי הספר סיפור לא פשוט קיבלו את פני הרומנים הנדונים בו סמוך להופעתם, ולפעמים אף הגיבו עליהם תגובה ראשונה. בספר כלול גם מבוא נרחב הסוקר את המעבר מ"דור תש"ח" ל"דור המדינה", שנכתב מיתרון הפרספקטיבה ההיסטורית.

Please reload

    • Black Facebook Icon
    • Black Twitter Icon
    • Black YouTube Icon