לשיר בשפת הכוכבים: על שירת לאה גולדברג

מאת פרופ' זיוה שמיר

  

נסיבות חייה של לאה גולדברג והחוויות הטראומטיות שחוותה בשנות המלחמה ובשנים שבין מלחמות העולם לימדוה לנהוג בחשאיות ולנצור את סודותיה בלבה, כמאחורי מסכה ומסווה. הצורך להסוות ולהסתיר את סודותיה הפך אצל לאה גולדברג לטבע שני, וחלחל גם ליצירתה. זו אינה חושפת לעין כול את המכאובים שהולידוה, ומסתירה אותם מאחורי שבעה צעיפים של תיאורים מטפוריים עמומי פשר. יצירתה של לאה גולדברג כתיבתה העיונית אינן מסגירות בנקל את השקפת עולמה, אך משזו נחשפת ממקורות חוץ-ספרותיים יש בה כדי להבהיר את היצירה ולהאירה באור חדש. הספר לשיר בשפת הכוכבים מנסה לחשוף את הדוויי המסתתר מאחורי שיריה הנעימים לעין ולאוזן של המשוררת, ולזהות את "הסוסים הטרויאניים" שיצירתה החתרנית הכניסה לספרות העברית.

 

Please reload

    • Black Facebook Icon
    • Black Twitter Icon
    • Black YouTube Icon