הנה ימים באים

מאת ד"ר זהבה כספי

  

הנה ימים באים מקשר בין השואה והאוטופיה הציונית לבין חזון אחרית הימים, במחזות אפוקליפטיים בדרמה הישראלית, ובביצועם הבימתי על רקע אירועים מרכזיים בהיסטוריה היהודית והישראלית. הספר חוקר את תכניו, את מקורותיו ואת תכליתו של החזון האפוקליפטי הישראלי. בעוד מקורות החזון נסמכים על טראומות השואה ומלחמת יום הכיפורים, תכלית ההתמודדות נועדה להמריץ פעולה פוליטית ואתית, שהיא אנטי אפוקליפטית ביסודה. כספי מצביעה על הפער בין התוכן החורבני השלילי בהצגות, לבין עצם העלאתן במדיום חברתי חיובי במהותו.

 

בניתוחים בהירים ומעמיקים המבוססים על מתודולוגיה קפדנית, מחקרה של ד"ר כספי בוחן את המנגנונים הבימתיים, המזמינים מהקהל תחושת המשכיות דווקא מחזונות כיליון. היא מפתחת את הטענה, שהצגת תאטרון מסוג זה הופכת מאובייקט אמנותי-אסתטי לכוח העשוי להניע פעולה אתית, וכיצד מכוננות הצגות אפוקליפטיות קהילה, לא רק קהל, המוזמן לא רק להשתתפות אסתטית סבילה אלא למחויבות אתית פעילה.  

 

 

 

 

Please reload

    • Black Facebook Icon
    • Black Twitter Icon
    • Black YouTube Icon