אור חצוי

 

מבחר שירים מאת מרגלית מתתיהו

תרגום לספרדית: מרגלית מתתיהו

 

הווייתה של מרגלית מתתיהו נקלעת בין שני עולמות, עולם של אבות המעוגן במסורת יהודית ספרדית ובמציאות של עבריות מתחדשת ו"צברית", היעגנות זו בעולם ההורים משליכה אותה מבחינה חווייתית, לתקופת השואה ואפילו לימי גירוש ספרד. על רקע זה נוצר, לדוגמה ספרה הנאה "חצר חרוכה". אך הימשכות לעבר הזמן שנמוג מעמידה אותה בה בעת גם אל מול עולמה של אישה החיה את היומיום ואת אהבותיה ותשוקותיה הגלויות והנסתרות בתוך ההווה. לרבות אירועי ההווה הישראלי הזורם. אולי משום כך היא יכולה לכתוב, באורח אוטנטי שורה כגון "כל כך הרבה לאן...". אכן, בתוך ההווה, אגב נסיעות על פני תבל, היא יכולה לחפש מראות של עבר חלומי או מדומיין. הנה כי כן הערות והחלום מהוות שתי מציאויות יסוד בשירה זו, אשר כמיהת האהבה ודחפי התשוקה – שני ראשי גשר לה.

 

מכאן, שההתרחשויות השיריות אצל מרגלית מתתיהו ממוקמות כמעט תמיד בחוץ ובפנים בעת ובעונה אחת, תוך מתח ודו סטריות: "הלכתי אחר רגלי שלא הלכו אחר לבי" – היא כותבת. הרצף: תנועה, נסיעה, רגיעה וחוזר חלילה – אינו רק רצף חיצוני, אי השקט שבתנועה מחלחל ברוב השירים.

 

התשתית לאמינות שירתה של מרגלית מתתיהו היא תמיד הממשות עצמה. צירופיה בנויים על ריאליה, ואולם ניתקים ממנה וזוכים למשמעות סוריאלית, העשויה מחומר החלום.אילו רק נגיעות בודדות בשירה של מרגלית מתתיהו שהתפתחה מדרגה אחר מדרגה. שירה עברית, שעובדת היותה לשירה בשפת הלדינו – מן הסתם רק מעשירה אותה.

(איתמר יעוז קסט)

 

Please reload

    • Black Facebook Icon
    • Black Twitter Icon
    • Black YouTube Icon