התנ"ך כמשל

מאת פרופ' רבקה שכטר

  

ספר זה הוא המשך לשלושת ספריי הקודמים, שעסקו בפילוסופיית השפה: קוסמולוגיה ושפה, בראשית היה הדבר והאדם הבורא את עצמו, שהופיע באחרונה בהוצאת ספרא.

 

למעשה, התנ"ך כמשל היה צריך להיות הראשון  בסדרה, כיוון שמקור הפילוסופיה הלשונית הוא במשלים הפילוסופיים שבתנ"ך. אך המשלים הללו לא נתפסו כפילוסופיה, מפני שנכתבו בשפה תמציתית ובלשון מטאפורית הניתנת לפירושים שונים, ואילו הפילוסופיה היוונית על פלפוליה וההתדיינויות המתמשכות שבה נעשתה לדגם אב של כל דיון פילוסופי. הפילוסופיה היוונית גם ביטאה משאלות אנושיות, ואילו המשלים התנ"כיים עסקו במציאות הקרובה.

 

ומצד שני, חוקרי התנ"ך נתפסו לנבואה כאל ראשית מחשבת התנ"ך, ולא השכילו להבין כי ללא קוד תרבותי ראשוני, הכלול במשלים הפילוסופיים שבתנ"ך, לא הייתה הנבואה באה לעולם. והיו חוקרים, בעיקר אלה המשתייכים לאסכולות הגרמניות, ששייכו את מחשבת התנ"ך לתקופה מאוחרת, וטענו שהיא תוצר של השפעות זרות.  האמת היא, שהמשלים הללו נוצרו על ידי יוצאי מצרים, אנשים רב-תרבותיים, כמו משה רבנו, שהטמיעו מורשות תרבותיות עתיקות, כמו התרבות השומרית, וחוללו בעזרתן מהפכה מחשבתית חד-פעמית, הבאה לידי ביטוי במשלים הפילוסופיים שבתנ"ך.

 

רבקה שכטר

 

 

Please reload

    • Black Facebook Icon
    • Black Twitter Icon
    • Black YouTube Icon