ארבעה מחזות

מאת דני הורוביץ

 

מעשה נורא הוא מחזה על המקובל הצרפתי ר' יוסף דילה רינה, מהמאה ה-15, שרצה להביא גאולה לעולם על ידי הריגת סמאל מקור הרוע, השטן. במסעו הרוחני רב התלאות עם תלמידיו מוצא יוסף את השטן, אך בסופו הצליח סמאל לפתות אותו מצרפו ל"צד האחר", לסטרא אחרא.

 

המניע הרגש ביוסלה גולם נובע מהמתח העז בין אומללות והשפלה של יהודי פולין במאה ה-17 לבין תאוות הנקם בגויי הארץ שעינו אותם.

 

ארבעה נכנסו לפרדס איננו רק סיפור תלמודי מרוכז, אלא דם מחזה אניגמטי במיוחד של הורוביץ, מחזה מסע, הניזון מצמא רוחני ומעניין עמוק באפשרות קיומם של ממדים "מעבר".

 

החומר הדרמטי של קמצא ובר קמצא נלקח מתוך המדרשים המספרים על חורבן בית שני, "אך אין זה מחזה על המאה הראשונה לספירה. זהו מחזה על כאן ועל עכשיו".

 

 

Please reload

    • Black Facebook Icon
    • Black Twitter Icon
    • Black YouTube Icon